Αν έχετε προφίλ στο site, είναι απαραίτητο να συνδεθείτε προτού προχωρήσετε σε νέο ραντεβού. Αν δεν έχετε προφίλ στο site, προχωρήστε σε νέο ραντεβού και το προφίλ σας θα δημιουργηθεί αυτόματα. Παρακαλούμε να εγγραφείτε με το πραγματικό σας όνομα στα ελληνικά.

Η αλλαγή ή ακύρωση ενός ραντεβού είναι δυνατή το αργότερο 6 ώρες πριν την έναρξη του μαθήματος.

If you already have a profile on this site, you must log in before booking an appointment. If you don’t have a profile on this site, just book an appointment and your profile will be created automatically. Please use your full name.

You may reschedule or cancel your appointment until 6 hours before the scheduled start time.