Εισαγωγικό (Intro): Μόνο για όποιον δεν έχει ξαναδοκιμάσει Pole Dance!

Level 1 : Χρησιμοποιώντας πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή τεχνική βάζουμε τις πιο γερές βάσεις για να χτίσουμε την πυραμίδα της χορευτικής μας επιτυχίας. Μαθαίνουμε…

Level 2 : Αρχίζουμε να εξοικειωνόμαστε με το ύψος, με τον Spinning Pole (περιστρεφόμενος στύλος) και με τα high heels (ειδικά σχεδιασμένα ψηλοτάκουνα παπούτσια για χορό σε στύλο). Μαθαίνουμε…

11 tricks & holds   –  πλέον όλα τα κρατήματα(holds) είναι και ακροβατικά(tricks)

Level 3 : Το επίπεδο είναι πλέον αρκετά υψηλό. Ξεκινάμε να συνδυάζουμε 2 και 3 trick πάνω στο στύλο, προσπαθώντας να κάνουμε την μετάβαση, από ακροβατικό σε ακροβατικό να φαίνεται εύκολη και μαγευτική. Οι χορευτικές κινήσεις  δυσκολεύουν και συνδυάζονται μεταξύ τους δημιουργώντας χορευτικές φράσεις. Μαθαίνουμε…

Level 4 : Πολύ υψηλό επίπεδο ακροβατικών ασκήσεων και συνδυασμών. Ξεκινάμε, μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια να αυξάνουμε την εκφραστικότητα και την ευρηματικότητα στις χορογραφίες μας. Μαθαίνουμε…