Μηνιαία Πακέτα / Monthly Packages

BRONZE 50€

1 Pole / Silks / Hoop per week
2 Free Play per week

SILVER 90€

2 Pole / Silks / Hoop per week
2 Free Play per week

PREMIUM 75€

1 Pole / Silks / Hoop per week
1 Flexibility per week
2 Free Play per week

GOLD 120€

2 Pole / Silks / Hoop per week
1 Flexibility per week
2 Free Play per week

PLATINUM 140€

1 Pole / Silks / Hoop per week
1 Exotic Dance per week
1 Flexibility per week
2 Free Play per week

DIAMOND 180€

2 Pole / Silks / Hoop per week
1 Exotic Dance per week
1 Flexibility per week
2 Free Play per week

FLEXIBILITY 35€

1 Flexibility per week

Κράτηση Drop-in

(Ωριαίο μάθημα εκτός πακέτου)

Pole Dance 15€
Exotic Dance 15€
Aerial Silks 15€
Aerial Hoop 15€
Flexibility 10€
Twerk 10€
Heels Choreo 10€