Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δευτέρα / Monday

16:00 – 17:00

Free Play

17:00 – 18:00

Hoop

18:00 – 19:00

Flexibility

19:00 – 20:00

Pole Dance

Level 1

20:00 – 21:00

Pole Dance

Level 2

Τρίτη / Tuesday

17:00 – 18:00

Free Play

18:00 – 19:00

Pole Dance

Level 1

19:00 – 20:00

Pole Dance

Level 3-4

20:00 – 21:00

Exotic Dance

Τετάρτη / Wednesday

17:00 – 18:00

Free Play

18:00 – 19:00

Hoop

19:00 – 20:00

Pole Dance

Level 2

20:00 – 21:00

Pole Dance

Level 1

Πέμπτη / Thursday

17:00 – 18:00

Free Play

18:00 – 19:00

Flexibility

19:00 – 20:00

Pole Dance

Level 1

20:00 – 21:00

Exotic Dance

Παρασκευή / Friday

17:00 – 18:00

Free Play

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00