Πρόγραμμα Μαθημάτων

Δευτέρα / Monday

17:00 – 18:00

Free Play

18:00 – 19:00

Pole Dance

Level 1

19:00 – 20:00

Silks

20:00 – 21:00

Pole Dance

Level 2

Τρίτη / Tuesday

17:00 – 18:00

Free Play

18:00 – 19:00

Flexibility

19:00 – 20:00

Pole Dance

Level 1

20:00 – 21:00

Pole Dance

Level 2

Τετάρτη / Wednesday

18:00 – 19:00

Free Play

19:00 – 20:00

Exotic Dance

20:00 – 21:00

Pole Dance

Level 2

Πέμπτη / Thursday

18:00 – 19:00

Free Play

19:00 – 20:00

Pole Dance

Level 1

20:00 – 21:00

Pole Dance

Level 3-4

Παρασκευή / Friday

17:00 – 18:00

Free Play

18:00 – 19:00

Hoop

19:00 – 20:00